GLADNYHET: Fiolinmaker'n flytter!

I begynnelsen av februar åpner vi i nye, lyse lokaler i første etasje i Kjøpmannsgata 46, nabohuset til vårt nåværende kjellerkrypinn. Du finner oss på nesten samme sted som før, inne hos nye Olavshallen.

Åpningstid i flytteperioden

Vi fortsetter i de nåværende lokalene fram til 24. Januar. Etter det vil butikken være åpen, men ha redusert bemanning. Verkstedet holder stengt i flytteperioden. Vi gleder oss til å ta i mot dere i våre nye lokaler den 7. februar!

Inngang via kjøpmannsgata fram til 24. januar

Inngangen fra innsiden av Olavshallen er stengt, men inngangen fra kjøpmannsgata 44 er åpen. Se etter det hvite skiltet vårt ute på gata, ved kjellernedgangen.

Inngang til nytt lokale

Ny inngang blir fra innsiden av Olavshallen. Ta til venstre fra den gamle jerngrinda vår (hvor Bodega 44 nå holder til), og fortsett forbi heisen. Bilder kommer!

Salg av noter og utvalgte varer i forbindelse med flyttingen

I forbindelse med flyttingen slutter vi med salg av noter for å konsentrere oss om fiolinmaker'ns kjerneoppgaver: reparasjon og salg av strykeinstrumenter.

Se informasjon om flyttesalget her.

Se varer i kategorien "Salg" i nettbutikken vår.