Vi er opptatt av å ta godt vare på dine personopplysninger. For deg som er kunde i butikken eller nettbutikken gjelder følgende.

Vi lagrer disse opplysninger om deg: navn, adresse, e-post og telefonnummer.
Vi lagrer også ordrehistorikk og e-posthistorikk. Av og til lagrer vi også annen informasjon, f.eks. hvilket instrument du spiller.

Vi lagrer opplysningene for å kunne oppfylle våre forpliktelser som leverandør, og for å underlette vårt fremtidige kundeforhold. Unntaksvis foretar vi utsendelser av reklame/informasjon til utvalgte kunder (f.eks. kulturskoler).

Dine data lagres i vårt passordbeskyttede økonomisystem på en passordbeskyttet dator i våre lokaler. Backupdata lagres i kryptert form hos leverandøren av vårt økonomisystem.

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepart - med følgende unntak:
Deler av dine kundedata blir sendt til vårt autoriserte regnskapsbyrå, for å gi det mulighet til å oppfylle sine arbeidsoppgaver.
Ved mislighold av betalingsforpliktelser blir kundedata også sendt til vårt inkassoselskap.

Du kan til enhver tid reservere deg mot reklameutsendelser eller be om at dine personopplysninger blir slettet. Dette vil vi da gjøre umiddelbart, så lenge det ikke kommer i konflikt med andre lover som overstyrer personopplysningsloven (f.eks. regnskapsloven, som stiller krav om oppbevaring av regnskapsmateriale i 5 år).