Har denne kontrabass vært i krigen?

 

Forleden hadde jeg en traumatisk opplevelse.

Kontrabasslokk med diagonale forsterkninger
For flere år siden reparerte jeg en kontrabass. Bassen hadde flere sprekker i sarger og lokk, blant annet en bassbjelkesprekk. Jeg reparerte bassen omhyggelig med diagonalplasserte forsterkninger,
Kontrabasslokk med innfelte forsterkninger og ny bassbjelke
innfelte forsterkninger av en lokksprekk ved bassbjelken, og en ny bassbjelke.
Alt låg til rette for at bassen skulle få et langt og lykkelig liv.
Kontrabasslokk med dårlig tilpassede forsterkninger
Kontrabasslokk - forsterkninger limt med Araldit
Kontrabasslokk - "reparasjon" med Plastic Padding


Noen tid senere kom bassen igjen til reparasjon. Den såg ut som om den hadde vært i krig! Her var mange nye sprekker, og flere av tverrbjelkene i bunn hadde løsnet. En usannsynlig mengde epoksylim, hvitlim og stålplast var brukt for å holde et stort antall kryssfinerfliser på plass uten tilpasning, for å fylle sprekker osv.


Dette er ting som aldri kan gjøres ugjort. Epoksy kan ikke løses opp, bare hogges vekk. Hvis man prøver på det, er det uunngåelig at treet skades der epoksyen satt.


Det er kjent at strykemusikere ofte foretrekker gamle instrumenter foran nye. Det er naturlig at dette er tilfelle i ennå høyere grad for bassister, da en ny bass trenger lengre innspillingstid enn noe annet strykeinstrument. Det er videre et uomtvistelig faktum at antallet gamle instrument blir stadig mindre. Det internasjonale musikermiljø har et felles ansvar for å ta vare på disse gamle, uerstattelige, ibland svært kostbare gjenstandene. En kan uttrykke det på følgende måte: å betale en sum penger for et gammelt instrument gir deg ikke eierrett til instrumentet, men rett til å forvalte det. Den som ønsker at dagens og morgendagens musikere skal ha tilgang til gamle instrumenter har et ansvar for å ta godt vare på sitt instrument, unngå unødige skader og reparere eller la reparere det på en måte som ikke umuliggjør senere reparasjoner.


I dette tilfelle viste det seg, at det var bassens daværende eier som hadde foretatt alle "reparasjoner". Selv om han på kort sikt oppnådde det han ønsket, ble den langsiktige konsekvensen av hans handlemåte, at bassen ved en eventuell fremtidig skade muligens overhodet ikke vil kunne repareres! I sannhet et dystert resultat!.