Lydpinne inne i fiolin - sprengskisse

For korsordsløsere: 

Lydpinne 3 bokstaver = ame

"âme" er det franske ordet for lydpinne. Lydpinnen sitter inne i en fiolin (eller bratsj, cello eller kontrabass) - til høyre på bildet. Dens lengde, tilpassing og plassering er av den største betydning for klangen, derav namnet ("âme" på fransk betyr "sjel").