Å kjøpe fiolin, bratsj, cello, kontrabass - hva bør jeg tenke på?

Dette er et svært omfattende og komplisert emne. Her finnes like mange ulike meninger og synspunkt som det finnes fiolinmakere og musikere. Jeg er klar over at jeg stikker ut hodet når jeg går inn i dette kapittel, men jeg skal likevel herunder gi til beste noe av mine synspunkt og erfaringer i følgende avsnitt:

Nytt eller gammelt?
Klang
Instrumenter i små størrelser
Tilstand
Spesielt om bratsj
Spesielt om kontrabass


Prisklasser

Generelt gjelder de angitte prisene for bare instrumentet.
Det er bare de rimeligste nybegynnerinstrumentene som tilbys i komplette pakker med bue og etui/trekk.

Fiolin

En komplett pakke for nybegynnere får man i dag for 3 500 - 4 000 kr. Jeg vil likevel anbefale at man, så sant det er mulig, bruker 8 000 - 8 500 kr - da får man atskillig bedre klang og slitestyrke, og dermed følger større spilleglede.

En musikkskoleelev som har spilt flere år på lånt fele i barnestørrelse, og skal gå til innkjøp av sitt første 4/4 instrument, kan gjerne bruke 10 000 kr - litt mindre hvis man bare ska spille for kosens skyld, kanskje mer hvis man har ambisjoner om å gå videre.

En konservatorieelev med fiolin som hovedinstrument må regne med et utlegg på 40 000 kr eller mer.

 

Fioliner - nettbutikk
Eldre/brukte fioliner - nettbutikk
Elektriske fioliner - nettbutikk

Bratsj

Bratsj SieLam Affetuoso

Generelt ligger prisen på en bratsj 10-20 % høyere enn tilsvarende fiolin. I riktig høye prisklasser kan det imidlertid være omvendt: fordi markedet for og etterspørselen etter fioliner i solistklasse er større, oppnår også toppinstrumentene høyere priser.

 

Bratsjer - nettbutikk
Eldre/brukte bratsjer - nettbutikk

Cello

Cello Yamaha modell 5

En cello vil alltid være vesentlig dyrere enn en fiolin, rett og slett fordi den er dyrere å bygge. Komplette nybegynnerpakker kommer på rundt 10 000 kr. For en cello for en viderekommen musikkskoleelev trenges gjerne 25 000-30 000 kr, mens en konservatorieelev bør finne seg et instrument i 70 000-kronersklassen.

 

Celli - nettbutikk
Eldre/brukte celli - nettbutikk
Elektriske celli - nettbutikk

Bass

Kontrabass Christopher Gofriller-modell

Her får man i dag et laminert instrument i brukbar kvalitet for 17 500 kr. Disse egner seg godt til gammeldans- og enklere jazzbruk. Trenger man bedre klang, må man investere i et heltreinstrument til 30 000 kr eller mer. Yrkesmusikere, og særlig de som spiller klassisk musikk, bruker gjerne over 100 000 kr for å få et godt nok instrument.

Kontrabasser - nettbutikk

Tilstand

Når man kjøper et nytt instrument er det lett å gå ut fra at det er i beste stand. Dette imidlertid ikke alltid sant: såkalte fabrikkinstrumenter blir ofte levert i nærmest halvferdig tilstand. Det er viktig å forsikre seg om at instrumentet er optimalt justert med hensyn til klang (strengevalg, lydpinnejustering m.m.) og spillbarhet (strengehøyde, gripebrettets og stemmeskruenes tilstand m.m.) Til og med håndbygde instrumenter av kjente fiolinmakere kan av og til være mindre godt justert: utrolig nok finnes det fiolinmakere som bygger meget gode instrumenter men ikke har tilstrekkelige kunnskaper om optimal justering.

Ved kjøp av et eldre instrumenter må man naturligvis også kontrollere skader og slitasje. Noen av de viktigste tingene følger her (listen er neppe fullstendig...):

 • Sjekk for lydpinnesprekk i bunnen - disse er vanskelige å reparere og reduserer instrumentets verdi dramatisk. I de fleste tilfeller bør man unngå slike instrumenter.
 • Sjekk for lokksprekker i nærheten av lydpinne og bassbjelke. Disse er mindre alvorlige enn lydpinnesprekk i bunnen, men disse områdene av lokket er utsatt for store påkjenninger, og sprekkene er mer komplisert å reparere enn andre lokksprekker. Det er nyttig å være klar over at de små, tilsynelatende uskyldige lokksprekker som man ofte ser ved endene av nedersadelen, kan utvikle seg til lypinne- og bassbjelksprekker.
 • Hvis halsen har vært løs, og kanskje også har tatt bunntungen med seg da den løsnet, er det vanskelig å vite om reparasjonen er godt nok gjort. Hvis halsen bare er limt på plass igjen, er det fare for at det samme kan gjenta seg.
 • Sjekk for sprekker i nærheten av stemmeskruene, særlig ved skruen nærmest snekka. Stemmeprosessen innebærer en påkjenning på sprekken, særlig hvis skruen ikke er sirkelrund, og i verste fall kan hele snekka falle av.
 • Sjekk for eventuelle liminger med Aralditt eller epoksylim. Slike limefuger er enten nesten umulige å åpne (hvis limet har "tatt" ordentlig mot rent tre), eller vil gå opp igjen og igjen (hvis det fantes rester av gammelt varmlim). Unngå slike instrument!!

Mindre alvorlige ting er disse:

 • Stemmeskruer som går ujevnt eller glipper kan oftest justeres eller skiftes ut (hvis skruene er svært tykke, kan det bli nødvendig å fylle igjen hullene og ta opp nye - litt arbeidskrevende).
 • En for lav eller for høy stol, eller en stol som er skjev eller krum, kan skiftes ut.
 • Åpninger i limefugen mellom lokk/bunn og sarg kan oftest limes uten store problemer. Unntak er store åpninger med skadet tre eller store spenninger. Åpninger i midtfugen i lokket er mer komplisert å reparere. Åpninger i midtfugen i bunn er litt alvorlige, særlig i lydpinneregionen. Slike instrument kan det være klokt å unngå.
 • En pigg (cello/bass) eller endeknott (fiolin/bratsj) som er trekt skjevt av strengeholderstroppen kan skiftes ut. Særlig på cello og bass er det viktig at dette blir gjort - her er store krefter ute og går!
 • Skrammer og riper i lakken har oftest ingen stor praktisk betydning. På "svettestedene" der instrumentet berøres av hand og hals bør man få fornyet lakken for å beskytte treet, på andre steder et det mest et utseendemessig spørsmål.

Nytt eller gammelt?

Det er i dag en utbredt oppfatning at gamle instrumenter klinger bedre enn nye, fordi de er "innspilt". Jeg skal ikke motsi dette, men peke på noen ting å tenke på når du velger mellom gammelt og nytt:

Antallet gamle instrumenter i verden blir naturlig nok stadig mindre, samtidig som flere og flere begynner å spille på strykeinstrumenter. De beste gamle instrumentene har fornøyde eiere, som ikke vil kvitte seg med dem, og det som tilbys i markedet kan ofte være instrumenter med dårlig klang eller i dårlig stand, og til høy pris. Det gjelder altså å bevare sin objektivitet: klinger det gamle instrumentet som du prøvespiller virkelig bedre enn det nye som du prøvespilte nyss, eller er du blitt offer for myten om gamle instrumenters fortreffelighet?

Den som prøver et helt nytt instrument bør vite følgende: hvis et helt nytt instrument er svært lettspilt og har en myk, mørk, rund og behagelig klang, er det fare for at instrumentet får en negativ utvikling, og etter noen års spill blir kraftløst og uten bæreevne. Et instrument med en viss motstand og med ikke altfor mørk tone vil derimot med flittig bruk kunne bli rundere, åpnere, mer lettspilt og få god bærekraft.

Se også lenger ned om tilstand.

Klang

Smaken kan ikke diskuteres, sies det. Hver enkelt må selvfølgelig finne et instrument med en klang som han eller hun liker. Det er viktig å prøve instrumentet i de lokaler og i de sammenhenger det skal brukes. Et instrument som klinger hardt og stridt i et lite rom vil kunne komme til liv, synge pent og ha utmerket bærekraft i en større sal. Et instrument med rund og mørk klang vil egne seg godt til små rom, men vil kanskje ikke bære så godt ut i store konsertsaler. Få gjerne noen annen til å prøve instrumentet, slik at du kan lytte utenfra: lytterens opplevelse kan være helt annerledes en musikerens. Vi møter atter igjen det samme motsetningsparet: et instrument med lys klang kan av og til klinge spedt ved øret men ha god bærekraft, mens et instrument med mørk klang som klinger veldig kraftig på kort avstand, ikke holder mål på lengre lytteravstand.

Instrumenter i små størrelser

Akustikkens naturlover hindrer instrumenter i barnestørrelse i å klinge like godt som instrumenter i full størrelse. Særlig de lave strengene vil få dårlig klang og en viss følelse av gummistrikk. Dette kan delvis, men ikke helt, kompenseres med fornuftig valg av strenger. - Det er imidlertid viktig at man ikke setter for store instrumenter i hendene på barna - det vil gå ut over spillegleden og mulighetene for læring.

Spesielt om bratsj

Å spille bratsj byr på spesielle ergonomiske problemer. Mange mener at man bare oppnår den "rette" bratsjklangen med en velvokst bratsj med en kroppslengde på 420 mm eller mer. En slik bratsj vil være tung å holde oppe og ofte tyngre å spille, og vil over tid kunne forårsake belastningsskader. Omvendt vil en mindre bratsj på 390 - 400 mm kanskje ikke ha den klangen man aller helst ønsker (selv om moderne strengeteknologi gir bedre muligheter for mørk og fyldig klang også i små bratsjer). Det er altså viktig å overveie nøye hva man makter, og dessuten å legge litt ekstra omtanke og arbeid i å finne fram til en hensiktsmessig spilleteknikk for å unngå belastningsproblemer. Har man en gang fått en senebetennelse, har den en lei tendens til å komme tilbake gang på gang, kanskje gjennom hele karrieren - dette bør man altså for enhver pris unngå!

Spesielt om kontrabass

Kontrabassen har flere forskjellige bruksområder, for eksempel:

 • i klassiske symfoni- og kammerorkestre, spilt mest arco (med bue)
 • i jazz, spilt mest pizzicato (strengene knipses) - i dag oftest forsterket
 • i gammeldans, også her spilt mest pizzicato.

Instrumentene man møter i disse ulike miljøer er ofte i utgangspunktet de samme, men det er store forskjeller i strengevalg og rigging (særlig gripebrett og strengehøyde).