Å skifte streng

  - noen av oss gjør det uten å egne det en tanke. For andre, som ikke har gjort det før, kan det være en utfordring. Det er i grunn veldig enkelt, men det er en del ting det er lurt å tenke på.

Skal alle strenger skiftes samtidig, så tar vi av en og en streng og setter på den nye før vi fortsetter med neste streng. Rekkefølgen er ikke viktig - jeg synes det er enklest å begynne med G-strengen (C-strengen på bratsj og cello) og så fortsette oppover i skruekassen.

Vi begynner selvsagt med å ta av den gamle strengen. Hvis stemmeskruen fungerer dårlig: knirker eller sklir, er dette det rette tidspunkt til å smøre den.

Strengeskift - smøre sporet i oversadelen
Strengeskift - smøre sporet i stolen

Det kan også på dette tidspunkt være lurt å smøre med grafitt (en myk blyant) i sporene i oversadel og stol, slik at strengen løper lett.
Strengeskift - tre strengen inn i hullet
Strengeskift - drei skruen rundt
Tre strengeenden inn i hullet i stemmeskruen og drei rundt et par omdreininger.
Strengeskift - fest strengen i strengeholderen
Tre kulen ned i hullet i strengeholderen, skyv strengen framover i slissen og trekk i strengen slik at den sitter stramt (eller hekt den fast i finstemmeren, hvis du har en sådan). Uten å slippe taket i strengen, fortsett å dreie stemmeskruen rundt inntil strengen er stram og ligger nede i sporene i stol og oversadel.
Strengeskift - riktig måte å kveile opp strengen.

Riktig

Strengeskift - alternativ riktig måte å kveile opp strengen

Riktig

Strengeskift - mindre god måte å kveile opp strengen.

Ikke bra


Det er viktig å kveile strengen slik opp på skruen at man avslutter på samme side som skruehodet. Er strengen så lang at den ikke får plass mellom hullet og veggen, starter vi med en eller et par omdreininger mot spissenden, før vi legger strengen i kryss og fortsetter mot hodeenden.
Strengeskift - riktig plassering av stolbeskytter
Hvis strengen har en stolbeskytter, skal denne sitte slik at den ikke stikker fram foran stolen - dette kan forårsake bilyder.
Strengeskift - strengen stemmes opp

Nå skal strengen stemmes opp. Det er ofte nødvendig å trykke skruen litt inn i hullet slik at den ikke sklir - men ikke for mye: vi vil ikke sprenge hullet! Det er særdeles viktig å følge med og knipse strengen hele tiden mens vi stemmer opp litt etter litt, slik at vi ikke stemmer for høyt - da kan strengen ryke. Trenger du det, kan et stemmeapparat være et godt hjelpemiddel.
Strengeskift - riktig stolvinkel

Riktig

Strengeskift - mindre bra stolvinkel

Stolen er trukket framover av strengene

Strengeskift - rett måte å trekke i stolen

Sikker måte å trekke i stolen

Det er også særdeles viktig å passe på at ikke stolen blir trukket framover av strengen. Hvis det er nødvendig (og det er det sannsynligvis!) må man trekke stolens overkant litt tilbake uten å flytte føttene. Sitt på en stol, støtt hendene mot lokket og trekk forsiktig i stolens overkant. Dette kan forefalle ubehagelig, men går fint hvis sporene i stolen er tilstrekkelig rommelige og godt smurt.
Unntaksvis, og særlig på kontrabass, kan det være at kulen på strengen er for stor for hullet i strengholderen. Da må man naturligvis begynne i motsatt rekkefølge og tre strengen nedenfra gjennom hullet.