Smøring av stemmeskruer

Stemmeskruene kan smøres med et spesielt skruesmøremiddel som du får hos din fagmann, eller rett og slett med såpe eller kritt, som sammen danner en pasta som gjør samme jobb som ovennevnte smøremiddel.

Å smøre stemmeskruer - ta ut skruen
Stem ned strengen og ta ut skruen.
Smør skruen
Ta et såpestykke - helst et litt tørt ett - og gni på skruens glideflater. (Ja ja, jeg vet at bildet viser et krittstykke, men begynn nå med såpe likevel!)
Sett inn skruen og drei rundt
Sett skruen inn igjen og drei rundt. Ta skruen ut og gni på vanlig hvit skolekritt. Bruk ikke farget kritt. Gjenta noen ganger, vekselvis med såpe og kritt. Prøv å stemme opp. Hvis skruen nå knirker og går ujevnt, eller veldig tungt, bruk mer såpe. Hvis den glir, bruk mer kritt.
Trekk stolen bakover hvis nødvendig
Når du stemmer opp strengen igjen er det viktig å passe på at strengen ikke trekker stolen framover. Det kan være nødvendig å trekke litt bakover i stolens overkant.
Hvis smøringen ikke hjelper, kan det være nødvendig enten å justere skruene hos din fagmann (i det tilfelle skruer og hull har blitt ovale), eller å skifte dem ut.