Violin maker & Bow maker wanted

Experienced violin maker and bow maker with a solid professional education wanted for a full time job at Fiolinmaker Christer Skog AS in Trondheim, Norway.

We are looking for competent craftsmen with experience in repair work, passion for the craft and a positive personality. Our workshop handles violin, viola, cello, double bass, bows and some baroque instruments. The workshop team is also setting up new instruments for sale and occasionally builds new instruments as well. In addition to the workshop the company has a specialized shop with a broad selection of instruments and accessories for sale. Our customers are students, amateurs and professionals. We aim to be a competent and specialized business always updated on the latest trends, providing qualified guidance to our customers.

Trondheim is an excellent city for a violin maker: the workshop resides in the same building as the municipal music school, the conservatory with classical and jazz students and our professional symphony orchestra. It is also an excellent place to live, with a vivid cultural life and lots of beautiful nature. Get more info about the city at www.trondheim.com .

You need to speak English or a Scandinavian language in order to be able to serve our customers. Salary and working hours will be discussed. We will try to assist with housing.

We are interested to hear about your background and special competence, and how you can strengthen our team.

Send us your CV and we will discuss the matter further.

Contact: Master violin maker Christer Skog, phone +47 – 92 99 53 26 or email post@fiolinmakern.com

Lots of love, the staff at Fiolinmaker Skog.


Fiolinmaker og buemaker søkes

Erfaren fiolinmaker/buemaker med solid profesjonell utdannelse ønskes for fast ansettelse hos Fiolinmaker Christer Skog AS i Trondheim.

Vi leter etter faglærte med erfaring med reparasjoner, håring av buer, lidenskap for håndverket og en positiv personlighet. Verkstedet håndterer fiolin, bratsj, cello, kontrabass, buer og noen barokke instrumenter. Verkstedteamet setter også opp nye instrumenter for salg, i tillegg til noe nybygg. I tilknytning til verkstedet har vi en spesialisert butikk med et bredt utvalg av instrumenter og tilbehør til salgs. Våre kunder er studenter, amatører og profesjonelle. Vi har som mål å være en kompetent og spesialisert virksomhet som alltid oppdateres om de nyeste trendene, og gir kvalifisert veiledning til våre kunder.

Trondheim er en utmerket by for en fiolinmaker: verkstedet ligger i samme bygning som den kommunale musikkskolen, konservatoriet med klassiske og jazzstudenter og vårt profesjonelle symfoniorkester. Det er også et utmerket sted å bo, med et levende kulturliv og mye vakker natur. Få mer informasjon om byen på www.trondheim.com .

Du må snakke engelsk eller et skandinavisk språk for å kunne betjene våre kunder. Lønn og arbeidstid vil bli diskutert. Vi vil prøve å hjelpe til med bolig. Vi er interessert i å høre om din bakgrunn og spesialkompetanse, og hvordan du kan styrke teamet vårt. 

Send oss din CV og vi vil ta kontakt for å avtale et intervju.

Kontakt: fiolinmakermester Christer Skog, telefon +47 – 92 99 53 26 eller e-post post@fiolinmakern.com

Hjertelig hilsen staben hos Fiolinmaker Skog