Arcus logo

Arcus karbonfiberbuer

Arcus er den nye generasjonen karbonfiberbuer. Buen er lett, og derigjennom fantastisk manøvrerbar, men har samtidig samme spenst som de aller beste trebuene - og til en langt lavere pris!

Fiolinmaker Christer Skog AS relanserer nå Arcus-buene i Norge med nye, forbedrede produkter.

Arcus bue -- spissen

Derfor bør du velge en bue fra Arcus – fordelene i et nøtteskall

  • Sterk og robust konstruksjon – tåler slitasje og klimapåkjenninger

  • Lav vekt gir komfortabelt og avspent spill og bedre bevegelighet

  • Klar, rund, kraftig, støyfri klang klang

  • Livstids garanti

Konstruksjon

Buestangen er bygd opp av flere lag karbonfiber og epoksy. Da dette laminat har langt bedre forhold mellom stivhet og vekt enn fernambuk (den tresort som brukes i kvalitetsbuer), har man oppnådd lav vekt sammen med høy stabilitet.

Diagram over forholdet stivhet-vekt ulike materaler

For å oppnå riktig vertikal svikt i stangen er den noe mindre konkav (har mindre innsving) enn en trebue. Stangens diameter er noe større enn trebuens, noe som øker stabiliteten og gjør den behagelig å holde i. Buen er slik konstruert at den demper "harpikslyd" og uønsket støy, samtidig som den fremhever de runde og behagelige komponentene i instrumentklangen. Dette kan på noen instrumenter bety at klangen blir mindre støyende ved øret, men bærer enda bedre ut til tilhøreren.

Spillbarhet

Mange musikere er opptatt av at en bue bør ha en viss vekt. Dette er egentlig en misforståelse. Når det gjelder trebuer er valgmulighetene begrensede: enten kan man velge en tung (og stiv), eller en lett (og mer elastisk) bue. Arcus-buene har den nødvendige motstandskraften og stabiliteten uten den høye vekten; denne er egentlig et handikap som reduserer buens bevegelighet i raske passasjer og ved strengoverganger. 

Førsteinntrykket av en Arcus-bue kan ofte være forvirrende, men etter noe tilvenningstid finner de fleste at de kan hente ut større klang av instrumentet enn med en førsteklasses trebue.

 

Det er å anbefale at man under prøvetiden/tilvenningstiden utelukkende bruker Arcus-buen - også en helt kort tilbakevendning til den gamle trebuen vil ødelegge innlæringsprosessen.

Arcus-buen er laget med noe mindre innsving enn en trebue. Som et utgangspunkt kan man stramme hårene inntil avstanden mellom hår og stang er omtrent "som vanlig", for deretter å eksperimentere med litt mer eller litt mindre spenning. Stangens høye stabilitet gjør at buen tåler høy belastning uten at stangen tar nedi strengene ved fortespill og akkordspill – bedre klang og mindre slitasje av buehårene.

Klang

Det er buens oppgave å bringe fram best mulig lyd fra instrumentet. I det komplekse vibrasjonsspekteret, fra grunntonen til de høyeste overtonene og støyen, skal noen svingninger fremheves og andre dempes. Trebuer verierer mye i dette henseende, så man må velge en bue som passer instrumentet. Takket være Arcus-buens spesielle egenskaper, kan den brukes med stort hell på nesten hvilket som helst instrument. En har også klart å redusere overflatestøyen (susingen) som de fleste musikere ikke en gang hører lenger, fordi de er så vant til den - men publikum hører den! Mange Arcus-brukere hører den igjen etter å ha vent seg til Arcus-buens rene klang. Lytt selv her på et lite klipp fra Ravels strykekvartett i F-dur med the Alexander String Quartet - og nyt klangen!

Blindtest resultat Arcus-buer

Ovenstående diagram viser resultatet av en omfattende "blindtest" utført i 1999. Eksperimentet omfattet ulike instrumenter og buer i en prisklasse opp til det dobbelte av Arcus. Arcus-klangen ble bedømt til å være "vakker, med stort volum og svært lite sidestøy".

I desember 2001 utførte "The Bow Company" på New Zealand et klangeksperiment med en serie ulike buer. I en blindtest sammenliknet man 5 ulike karbonbuer, deriblant en Arcus Concerto, og 4 trebuer av høy kvalitet. Som referansebue brukte man en bue fra en høyt ansett nålevende fransk buemakermester. I testen ble referansebuen bedømt til å være best blant trebuene, med gjennomgående gode resultater. Bare Arcus Concerto oppnådde like godt eller bedre resultat enn referansebuen på alle testkriterier, og ble altså testvinner. Det er verdt å merke seg at ingen av tilhørerne kunne skille karbonbuene fra trebuene.

Arcus karbonfiberbue hjelper mot smerter i buearmen

Ergonomi

Menneskets underarm har egenresonanser i området 15-20 Herz. Fatalt nok har de fleste tre- og komposittbuer akkurat de same egenresonansene! Så snart du stryker med buen over en streng, fortplater seg disse frekvensene fra buen til armen, noe som over tid fører til tretthet, og i verste fall smerter i armen. Arcus-buenes resonansfrekvens ligger derimot i området 50-60 Hz og dermed langt utenfor problemområdet. dessuten fører naturligvis den lavere vekten til at det rett og slett trenges mindre kraft for å endre strøkretning og skifte fra en streng til en annen! En ytterligere fordel er at overflaten på Arcus-buestangen er en anelse ru, slik at fingrene ikke sklir, og grepet om buen blir sikkert og uanstrengt.

Robusthet og levetid

Takket være karbonfiberen, er stangens styrke tre ganger så høy som en trebue. Det er neppe mulig å knekke den, hverken ved å miste den i golvet eller ved å sette seg på den.
Arcus-buens levetid er ubegrenset. Den vil aldri miste spensten. Det er nærmeste utenkelig at den skal bli skjev, og den mister ikke innsvingen. Den tåler alle klimatiske påkjenninger som ditt instrument tåler. Takket være karbonfiberens lave vekt har man kunnet lage den hardt utsatte spissen ekstra robust og sette bronseforinger i froschenden uten at buen blir for tung. Produsenten gir ti års garanti mot material- og produksjonsfeil!

Produktspekter

NB! Per januar 2017 er Arcus akkurat i ferd med å utvikle nye modeller. Mer informasjon kommer! 

Arcus-buene finnes i 4 ulike modeller. Innenfor hver serie blir buene kvalitetssortert til ulike prisgrupper.

Arcus A7 fiolinbue

A-serien vender seg til flertallet av orkestermusikere, og passer for godt justerte, høyverdige instrumenter med balansert klang. De er svært komfortable å spille med, ligger godt I handen og har store kraftreserver. Klangen er åpen, varm og overtonerik.

Arcus S6 fiolinbue

Buene i S-serien får - ved bruk av andre fibre - høyere stivhet og spenning, noe som passer ekstra godt for solister, men også for jazz og rock. Da stangen er hardere er den også en halv til en hel ton høyere stemt enn A-serien, noe som gir en lysere og mer briljant klang. Hvis ditt instrument har en mørk klang, så passer en bue i S-klassen perfekt.

Arcus M7 fiolinbue

Buene i M-serien derimot, har samme elastisitet som A-buer, men en noe høyere vekt. Derigjennom blir de en halv til en hel tone lavere stemt, gir en varmere og rundere klang og passer ekstra godt til instrumenter med lys klang.

Arcus P7 fiolinbue

For fiolin finnes også P-serien, med samme høye spenning som S-buene men med samme noe høyere vekt som M-buene. Denne kombinasjon passer godt for solistisk spill, og særlig for romantisk musikk. Klangen er noe mørkere enn S-serien.

Vi har et utvalg av Arcus-buer i lager. Alle buer kan skaffes på bestilling. Ta kontakt for opplysninger om pris og leveringstid. 

Til Arcus-buene i nettbutikken